دسته‌بندی نشده

روغن هیدرولیک را چه زمانی تعویض کنیم؟

روغن هیدرولیک را چه زمانی تعویض کنیم؟

علائم زمان تعویض روغن هیدرولیک فرمان

اگر روغن هیدرولیک فرمان ماشین کم شده باشد، فرمان سفت می شود و ممکن اسـت چرخ دنده، پنیون و پمپ هیدرولیک آسیب ببینند و این یکی از علائم تعویض روغن هیدرولیک فرمان ماشین اسـت . بنابر این، چک کردن میزان روغن هیدرولیک فرمان در دوره‌هاي‌ زمانی معین ضروری اسـت ودر صورت نیاز روغن باید سر ریز شود.

– بـه مخزن روغن هیدرولیک فرمان اتومبیل نگاهی بیندازید. اگر هنگام چرخاندن فرمان ماشین صدای غژ غژ بلندی بـه گوش میرسد، نشانه‌اي از این‌کـه سطح روغن هیدرولیک پایین آمده اسـت و زمان تعویض روغن هیدرولیک فرمان ماشین فرا رسیده اسـت. مخزن هیدرولیک فرمان طبق معمولً استوانه‌اي شکل اسـت ودر نزدیکی تسمه هیدرولیک قرار دارد و روی ان برچسبی وجوددارد کـه ان را مشخص میکند. این مخزن ممکن اسـت از پلاستیک یا از فلز ساخته شده باشد. اگر نتوانستید ان را پیدا کنید، بـه دفترچه راهنمای ماشین مراجعه کنید. در بیشتر خودروها، محل قرارگیری این مخرن شبیه هم اسـت ولی برخی خودرو های جدید ممکن اسـت بـه خاطر صرفه جویی درهزینه‌ها و یا بالا بردن فضای اطراف موتور، جای ان را عوض کرده باشند.

– سطح روغن هیدرولیک فرمان را چک کنید. اگر مخزن از پلاستیک شفاف ساخته شده اسـت، میتوانید بـه اسانی سطح روغن را ببینید، اگرهم از فلز یا پلاستیک غیر شفاف ساخته شده اسـت، می توانید با گیج روغنی کـه طبق معمول زیر درب مخزن نصب شده اسـت، سطح روغن را اندازه بگیرید.

– در بعضی خودروها فقط زمانی میتوان سطح روغن هیدرولیک فرمان را بـه درستی اندازه گرفت کـه موتور مدت کمی کار کرده باشد، در برخی خودروها هم باید در حالی کـه موتور درجا کار میکند، فرمان را چند بار بـه هر طرف بچرخانید تا اندازه‌گیری دقیق امکانپذیر باشد.

– در برخی خودروها درجه‌بندی‌هایي بر روی گیج یا روی بدنه مخزن روغن هیدرولیک فرمان اتومبیل وجوددارد. درجه Hot نشان دهنده سطح مناسب روغن هیدرولیک فرمان در زمانی اسـت کـه موتور مدتی کار کرده اسـت، درجه Cold نیز سطح مناسب روغن در زمانی کـه موتور مدتی خاموش بوده اسـت را نشان می دهد. شاید بـه جای این حروف، Max یا Min هم بـه کار رفته باشند.

– ببینید گیج تا کجا بـه روغن هیدرولیک آغشته شده اسـت. اگر برای اندازه‌گیری سطح روغن هیدرولیک فرمان از گیج استفاده می کنید، پس از این‌که ان را از مخزن بیرون آوردید، ان رابا یک دستمال پاک کنید، سپس ان را تا آخر درون مخزن فرو ببرید و بیرون بیاورید.

– رنگ روغن هیدرولیک فرمان را چک کنید. رنگ یک روغن خوب باید شفاف بوده و رنگی کهربایی یا مایل بـه صورتی داشته باشد در غیر اینصورت زمان تعویض روغن هیدرولیک فرمان اتومبیل رسیده اسـت.

– اگر رنگ روغن هیدرولیک قهوه‌اي یا سیاه اسـت، ذرات لاستیکی شیلنگ‌ها، کاسه نمدها یا اورینگ‌ها باعث آلودگی ان شده‌اند ودر این صورت باید بـه مکانیک مراجعه کنید تا هم روغن هیدرولیک فرمان را عوض کند و هم ببیند چه قسمت‌هایي از سیستم هیدرولیک فرمان نیاز بـه تعویض دارند.

– روغن هیدرولیک فرمان اتومبیل ممکن اسـت تیره‌تر از ان چیزی کـه هست بـه نظر برسد. اگر دراین زمینه شک دارید، رنگ ان رابا رنگ یک دستمال کاغذی سفید مقایسه کنید. اگر رنگ روغن همان چیزی اسـت کـه باید باشد، پس بـه ذرات لاستیکی آلوده نشده اسـت.

– اگر لازم اسـت روغن هیدرولیک فرمان اضافه کنید تا سطح ان بـه اندازه مناسب برسد. اگر اتومبیل شـما دارای درجه‌بندی روی مخزن روغن هیدرولیک فرمان اسـت، با توجه بـه روشن یا خاموش بودن موتور، روغن را اضافه کنید تا سطح ان بـه درجه Hot یا Cold برسد. اگر سطح روغن رابا گیج چک می کنید، روغن را آهسته آهسته اضافه کنید تا روغن مخزن سر نرود.

– خاطرجمعی حاصل کنید روغن هیدرولیک فرمان را استفاده می کنید کـه برای ماشین شـما توصیه میشود تا گران‌روی مطلوب برای سیستم هیدرولیک شـما را داشته باشد.

– مراقب باشید مخزن روغن هیدرولیک فرمان ماشین را بیش از حد پر نکنید. بهتر اسـت کمی سر مخزن را خالی بگذارید تا این‌که ان را کامل پر کنید. علت اینکار نیز این اسـت کـه وقتی روغن هیدرولیک گرم میشود، حجم ان زیاد میشود و جادویش را بـه کار می گیرد. اگر مخزن را تا بالا پر کرده، سپس بـه رانندگی بپردازید، افزایش حجم روغن ممکن اسـت مشکلاتی بـه وجود بیاورد و خرج زیادی روی دست‌تان بگذارد.

– درب مخزن را ببندید. بسته بـه نوع ماشین، باید درب را فشار بدهید یا ان را بچرخانید تا بسته بشود. قبل از این‌که درب کاپوت را ببندید، خاطرجمعی حاصل کنید کـه درب مخزن هیدرولیک را محکم بسته‌اید.

 

هرگز بدون کارشناس خودرو خرید نکن

 

زمان تعویض روغن هیدرولیک

زمان تعویض روغن هیدرولیک فرمان

زمان تعویض روغن هیدرولیک فرمان ماشین بسیار مهم اسـت بهترین زمان تعویض روغن هیدرولیک فرمان ماشین هر 50 هزار کیلومتر اسـت روغن هیدرولیک فرمان ماشین یکی از چند روغن مهم در موتور اسـت کـه باعث نرم کار کردن سیستم فرمان ودر نتیجه چرخش نرم تر غربیلک فرمان خواهد شد کـه در ذیل بـه زمان تعویض این روغن و عملکرد ان خواهیم پرداخت.

روغن هیدرولیک باید در دوره‌هاي‌ زمانی مشخص چک بشود. اگر متوجه کاهش قابل توجه سطح روغن در داخل مخزن شدید، ممکن اسـت جایی در سیستم هیدرولیک نشتی وجود داشته باشد. اگر هنگام پیچیدن فرمان صدایی بـه گوش‌تان میرسد، معنای ان این اسـت کـه روغن کافی بـه پمپ هیدرولیک نمی رسد.

روغن هیدرولیک باید در دوره‌هاي‌ زمانی مشخص تعویض بشود کـه این دوره زمانی طبق معمول در دفترچه راهنمای ماشین ذکر میشود. با گذشت زمان، گرمای موتور و شرایط جوی محیط باعث می شوند روغن نتواند وظیفه‌اش را بـه خوبی انجام بدهد، دراین صورت بـه اجزاء سیستم هیدرولیک آسیب خواهد رسید. بهتر اسـت بدانید تعویض روغن بسیار ارزان‌تر از عوض کردن چرخ دنده و پنیون و یا پمپ هیدرولیک تمام می شود.

هدف از بکارگیری سیستم فرمان برقی، نظارت آسان و دقیق اتومبیل هنگام رانندگی اسـت. سیستم فرمان برقی با هدایت بخشی از نیروی موتور بـه یکی از چرخ هاي‌ جلو، بـه التیام عملکرد فرمان کمک می کند. فرمان برقی کـه بـه سیستم هیدرولیک مجهز اسـت، از طریق یک پمپ کار می کند کـه با تسمه بـه موتور متصل بوده و فشار هیدرولیک مورد نیاز را از نیروی موتور ماشین دریافت می کند. بـه طور کلی روغن هیدرولیک فرمان برقی را تحت یکی از شرایط زیر تعویض میکنند:

• هر 4 سال یک‌بار
• 80000 کیلومتر کارکرد

کارشناس خودرو توصیه می کند روغن هیدرولیک فرمان برقی را زمانی تعویض کنید کـه رنگ ان قهوه اي روشن شده باشد. البته زمان دقیق تعویض این روغن در دفترچه راهنمای هر ماشین قید شده اسـت.

پیش از اضافه کردن روغن هیدرولیک تازه، لازم اسـت یکی از دو کار زیر را انجام دهید:
• روغن کهنه را از مخزن بکشید
• تا زمانی روغن بـه مخزن اضافه کنید تا تمام روغن کهنه تخلیه شود

بسته بـه نوع ماشین، ممکن اسـت نیاز باشد از روغن هیدرولیک فرمان خاصی استفاده شود. یک مکانیک متخصص، نوع روغن هیدرولیک فرمان مخصوص هر اتومبیل و اطلاعات مربوط بـه ان را پیش از تعویض بررسی خواهد کرد. تعویض روغن هیدرولیک فرمان برقی ممکن اسـت بـه زمان زیادی نیاز داشته باشد و باید به طور اصولی و درست انجام شود.

تست روغن هیدرولیک خودرو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *