کارشناسی خودرو سانیار

خروج
درخواست کارشناس به صورت تلفنی 02144259405 - 09120211289 ربات تلگرام

قیمت خودرو آمیکو

 

دو کابین آسنا‏، دنده ای1401 | گروه صنعتی آمیکودیروز990,000,000 تومان0.00 %قیمت نمایندگی

دو کابین آسنا‏، دنده ای1400 | گروه صنعتی آمیکودیروز985,000,000 تومان0.00 %قیمت بازار

قیمت خودرو پراید

 

111‏، SE1399 | سایپا2 ساعت پیش203,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

131‏، SE1399 | سایپا2 ساعت پیش182,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

151‏، SE1399 | سایپا2 ساعت پیش169,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

151‏، SE1401 | سایپا2 ساعت پیش185,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

151‏، SE1400 | سایپا2 ساعت پیش176,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

151‏، پلاس1400 | سایپا2 ساعت پیش188,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

151‏، پلاس1399 | سایپا2 ساعت پیش180,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

 

قیمت خودرو پژو

 

206‏، تیپ 21400 | ایران خودرو2 ساعت پیش295,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

206‏، تیپ 21399 | با سی دی پلیر و سنسور عقب - ایران خ...2 ساعت پیش284,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

206‏، تیپ 21401 | ایران خودرو2 ساعت پیش305,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

206‏، تیپ 21401 | ایران خودرو2 روز پیش150,175,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

206‏، تیپ 3 پانوراما1401 | ایران خودرو2 روز پیش181,361,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

206‏، تیپ 51399 | ترمز عقب دیسکی، سی دی پلیر، سنسور ع...2 ساعت پیش357,000,000 تومان1.40 %قیمت روز بازار

206‏، تیپ 51399 | ترمز عقب کاسه ای، بدون سی دی پلیر ...2 ساعت پیش350,000,000 تومان0.86 %قیمت روز بازار

206 SD‏، V81400 | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای ...2 ساعت پیش365,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

206 SD‏، V81399 | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای ...2 ساعت پیش345,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

207‏، MC اتوماتیک1401 | ایران خودرو2 روز پیش318,608,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

207‏، اتوماتیک1400 | پانوراما - ایران خودرو2 ساعت پیش605,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

207‏، اتوماتیک1399 | پانوراما - ایران خودرو2 ساعت پیش575,000,000 تومان0.87 %قیمت روز بازار

207‏، اتوماتیک1399 | با رینگ آلومینیومی - ایران خودرو2 ساعت پیش555,000,000 تومان0.90 %قیمت روز بازار

207‏، اتوماتیک1400 | با رینگ فولادی - ایران خودرو2 ساعت پیش590,000,000 تومان0.85 %قیمت روز بازار

207‏، اتوماتیک1399 | با رینگ فولادی - ایران خودرو2 ساعت پیش550,000,000 تومان0.91 %قیمت روز بازار

207‏، دنده ای1401 | پانوراما - ایران خودرو2 ساعت پیش410,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

207‏، دنده ای1400 | پانوراما - ایران خودرو2 ساعت پیش398,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

207‏، دنده ای1399 | پانوراما - ایران خودرو2 ساعت پیش385,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

207‏، دنده ای1401 | فرمان برقی - ایران خودرو2 ساعت پیش401,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

207‏، دنده ای1400 | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز ...2 ساعت پیش385,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

207‏، دنده ای1399 | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز ...2 ساعت پیش375,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

207‏، دنده ای1401 | ایران خودرو2 ساعت پیش397,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

207‏، دنده ای1400 | با رینگ فولادی - ایران خودرو2 ساعت پیش380,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

207‏، دنده ای1399 | با رینگ فولادی - ایران خودرو2 ساعت پیش373,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

207‏، دنده ای1401 | پانوراما - ایران خودرو2 روز پیش236,344,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

207‏، دنده ای1401 | فرمان برقی - ایران خودرو2 روز پیش215,828,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

207‏، دنده ای1401 | ایران خودرو2 روز پیش209,154,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

207 صندوقدار‏، اتوماتیک1399 | با رینگ فولادی - ایران خودرو2 ساعت پیش535,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

207 صندوقدار‏، دنده‌ ای1399 | ایران خودرو2 ساعت پیش390,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

405‏، GLX بنزینی1399 | ایران خودرو2 ساعت پیش290,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

405‏، GLX دوگانه سوز1401 | تاکسی - ایران خودرو2 ساعت پیش273,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

405‏، GLX دوگانه سوز1400 | تاکسی - ایران خودرو2 ساعت پیش260,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

405‏، GLX دوگانه سوز1399 | ایران خودرو2 ساعت پیش300,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

405‏، GLX دوگانه سوز1400 | تاکسی - ایران خودرو2 روز پیش150,375,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

405‏، SLX1400 | ایران خودرو2 ساعت پیش349,000,000 تومان0.29 %قیمت روز بازار

405‏، SLX1399 | ایران خودرو2 ساعت پیش330,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پارس‏، ELX-TU51401 | ایران خودرو1 ساعت پیش430,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پارس‏، ELX-TU51401 | ایران خودرو2 روز پیش211,380,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

پارس‏، LX1401 | ایران خودرو2 ساعت پیش380,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پارس‏، LX1400 | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -...2 ساعت پیش364,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پارس‏، LX1399 | با رینگ آلومینیومی، ترمز عقب دیسکی ...2 ساعت پیش357,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پارس‏، LX1399 | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -...2 ساعت پیش352,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پارس‏، LX1401 | ایران خودرو2 روز پیش176,710,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

پارس‏، XU71400 | ایران خودرو2 ساعت پیش302,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پارس‏، XU71399 | ایران خودرو2 ساعت پیش290,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پارس‏، XU71401 | ایران خودرو2 ساعت پیش313,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پارس‏، XU7P1401 | ایران خودرو2 ساعت پیش325,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پارس‏، XU7P1401 | ایران خودرو2 روز پیش185,000,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

پارس‏، اتوماتیک1399 | با رینگ فولادی1 ساعت پیش450,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پارس‏، دوگانه سوز1400 | ایران خودرو2 ساعت پیش385,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پارس‏، دوگانه سوز1399 | ایران خودرو2 ساعت پیش360,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پارس‏، دوگانه سوز1400 | ایران خودرو2 روز پیش176,515,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

 

 

قیمت خودرو تارا 

 

اتوماتیک‏14001 ساعت پیش570,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

اتوماتیک‏14011 ساعت پیش590,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

دنده ای‏14001 ساعت پیش440,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

دنده ای‏14011 ساعت پیش455,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

 

بنرچراغ دار درخواست کارشناس

 

قیمت خودرو تیبا

 

هاچ بک‏، EX1401 | با رینگ فولادی - سایپا2 ساعت پیش204,000,000 تومان0.49 %قیمت روز بازار

هاچ بک‏، EX1400 | با رینگ فولادی - سایپا2 ساعت پیش196,000,000 تومان1.02 %قیمت روز بازار

هاچ بک‏، EX1399 | با رینگ فولادی - سایپا2 ساعت پیش189,000,000 تومان0.53 %قیمت روز بازار

هاچ بک‏، پلاس1400 | سایپا2 ساعت پیش212,000,000 تومان0.94 %قیمت روز بازار

هاچ بک‏، پلاس1399 | سایپا2 ساعت پیش202,000,000 تومان0.99 %قیمت روز بازار

صندوق دار‏، SX بنزینی1399 | با رینگ فولادی - سایپا2 ساعت پیش180,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

صندوق دار‏، SX بنزینی1401 | سایپا2 ساعت پیش194,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

صندوق دار‏، SX بنزینی1400 | با رینگ فولادی - سایپا2 ساعت پیش186,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

صندوق دار‏، پلاس1399 | سایپا2 ساعت پیش195,000,000 تومان0.51 %قیمت روز بازار

 

 

 

 

قیمت خودرو دنا

 

معمولی‏1400 | با رینگ فولادی و کروز کنترل - ایران...1 ساعت پیش390,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

معمولی‏1399 | با رینگ فولادی و کروز کنترل - ایران...1 ساعت پیش375,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

معمولی‏1399 | با رینگ فولادی و بدون کروز کنترل -...1 ساعت پیش371,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

معمولی‏1401 | ایران خودرو1 ساعت پیش401,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

معمولی‏1401 | ایران خودرو2 روز پیش206,048,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

پلاس‏، اتوماتیک توربو1401 | ایران خودرو1 ساعت پیش510,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پلاس‏، اتوماتیک توربو1400 | ایران خودرو1 ساعت پیش493,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پلاس‏، اتوماتیک توربو1399 | ایران خودرو1 ساعت پیش475,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پلاس‏، اتوماتیک توربو1401 | ایران خودرو2 روز پیش398,229,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

پلاس‏، دنده ای توربو1400 | با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو1 ساعت پیش467,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پلاس‏، دنده ای توربو1399 | با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو1 ساعت پیش448,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پلاس‏، دنده ای توربو1401 | 6 دنده - ایران خودرو2 روز پیش360,596,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

پلاس‏، دنده ای توربو1401 | 5 دنده - ایران خودرو2 روز پیش345,855,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

پلاس‏، دنده ای ساده1401 | ایران خودرو1 ساعت پیش450,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پلاس‏، دنده ای ساده1400 | بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو1 ساعت پیش433,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پلاس‏، دنده ای ساده1399 | بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو1 ساعت پیش420,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پلاس‏، دنده ای ساده1401 | ایران خودرو2 روز پیش228,164,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

 

 

قیمت خودرو رانا

 

پلاس‏1401 | ایران خودرو1 ساعت پیش299,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پلاس‏1400 | ایران خودرو1 ساعت پیش289,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پلاس‏1399 | ایران خودرو1 ساعت پیش275,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پلاس‏1401 | ایران خودرو2 روز پیش214,898,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

پلاس پانوراما‏1400 | ایران خودرو1 ساعت پیش313,000,000 تومان0.96 %قیمت روز بازار

پلاس پانوراما‏1401 | ایران خودرو1 ساعت پیش322,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پلاس پانوراما‏1401 | ایران خودرو2 روز پیش228,410,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

 

 

قیمت خودرو رنو

 

کپچر‏2017 | با گرمکن - ایران خودرو2 ساعت پیش1,130,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

داستر‏، SE دو دیفرانسیل20182 ساعت پیش1,160,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

کولیوس‏20182 ساعت پیش2,830,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پارس تندر‏1398 | سایپا2 ساعت پیش490,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

ساندرو‏، اتوماتیک1398 | سایپا2 ساعت پیش640,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

ساندرو استپ وی‏، اتوماتیک1398 | سایپا2 ساعت پیش705,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

ساندرو استپ وی‏، دنده ای1398 | سایپا2 ساعت پیش595,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

تالیسمان‏، E32018 | رنگ مشکی2 ساعت پیش2,150,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

تندر 90‏، E21398 | بارینگ آلومینیومی - ایران خودرو2 ساعت پیش475,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

تندر 90‏، پلاس اتوماتیک1398 | با رینگ فولادی - ایران خودرو2 ساعت پیش610,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

تندر 90‏، پلاس دنده ای1398 | با رینگ آلومینیومی، سی دی پلیر - ای...2 ساعت پیش530,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

 

 

قیمت خودرو ساینا

 

EX دنده ای‏1399 | با رینگ فولادی - سایپا1 ساعت پیش200,000,000 تومان0.50 %قیمت روز بازار

EX دنده ای‏1400 | با رینگ فولادی - سایپا1 ساعت پیش210,000,000 تومان0.48 %قیمت روز بازار

EX دنده ای‏1401 | سایپا1 ساعت پیش216,000,000 تومان0.93 %قیمت روز بازار

پلاس دنده ای‏1399 | سایپا1 ساعت پیش217,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پلاس دنده ای‏1400 | سایپا1 ساعت پیش221,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

S دنده ای‏1399 | سایپا1 ساعت پیش211,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

S دنده ای‏1400 | سایپا1 ساعت پیش218,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

 

 

قیمت خودرو سمند

 

LX‏، EF71399 | ایران خودرو1 ساعت پیش313,000,000 تومان0.64 %قیمت روز بازار

LX‏، EF71400 | ایران خودرو1 ساعت پیش331,000,000 تومان0.60 %قیمت روز بازار

LX‏، EF71401 | ایران خودرو2 روز پیش158,120,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

LX‏، EF7 دوگانه سوز1399 | ایران خودرو1 ساعت پیش350,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

LX‏، EF7 دوگانه سوز1400 | ایران خودرو1 ساعت پیش375,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

LX‏، EF7 دوگانه سوز1400 | ایران خودرو - تاکسی1 ساعت پیش310,000,000 تومان3.23 %قیمت روز بازار

LX‏، EF7 دوگانه سوز1401 | ایران خودرو1 ساعت پیش390,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

LX‏، EF7 دوگانه سوز1401 | ایران خودرو2 روز پیش169,162,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

LX‏، ساده1399 | ایران خودرو1 ساعت پیش272,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

LX‏، ساده1400 | ایران خودرو1 ساعت پیش285,000,000 تومان0.70 %قیمت روز بازار

LX‏، ساده1400 | ایران خودرو - تاکسی1 ساعت پیش242,000,000 تومان2.48 %قیمت روز بازار

LX‏، ساده1401 | ایران خودرو1 ساعت پیش301,000,000 تومان0.66 %قیمت روز بازار

LX‏، ساده1401 | ایران خودرو2 روز پیش160,547,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

سورن‏، پلاس1400 | ایران خودرو1 ساعت پیش355,000,000 تومان1.41 %قیمت روز بازار

سورن‏، پلاس1400 | ایران خودرو2 روز پیش243,310,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

 

 

قیمت خودرو شاهین

G‏14001 ساعت پیش375,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

G‏14011 ساعت پیش385,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

 

قیمت خودرو کاپرا

 

2‏، دو دیفرانسیل1401دیروز680,000,000 تومان0.00 %قیمت بازار

2‏، دو دیفرانسیل1400دیروز640,000,000 تومان0.00 %قیمت بازار

2‏، دو دیفرانسیل1399دیروز610,000,000 تومان0.00 %قیمت بازار

 

قیمت خودرو کوییک

 

اتوماتیک پلاس‏1399 | سایپا1 ساعت پیش299,000,000 تومان0.67 %قیمت روز بازار

اتوماتیک پلاس‏1401 | سایپا1 ساعت پیش335,000,000 تومان1.49 %قیمت روز بازار

اتوماتیک پلاس‏1400 | سایپا1 ساعت پیش319,000,000 تومان1.88 %قیمت روز بازار

دنده ای‏1399 | با رینگ فولادی - سایپا1 ساعت پیش198,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

دنده ای‏1401 | با رینگ فولادی - سایپا1 ساعت پیش215,000,000 تومان1.40 %قیمت روز بازار

دنده ای‏1400 | با رینگ فولادی - سایپا1 ساعت پیش205,000,000 تومان0.98 %قیمت روز بازار

دنده ای R‏1401 | سایپا1 ساعت پیش222,000,000 تومان0.90 %قیمت روز بازار

دنده ای R‏1400 | سایپا1 ساعت پیش214,000,000 تومان0.93 %قیمت روز بازار

دنده ای R‏1399 | سایپا1 ساعت پیش204,000,000 تومان0.49 %قیمت روز بازار

دنده ای S‏1400 | سایپا1 ساعت پیش229,000,000 تومان1.31 %قیمت روز بازار

 

 

بنرچراغ دار خرید سفارشی خودرو

 

 

قیمت خودرو وانت

 

پادرا‏1400 | پلاس - سایپا1 ساعت پیش360,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

وانت نیسان‏، بنزین1399 | آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا1 ساعت پیش348,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

وانت نیسان‏، بنزین1400 | آپشنال - سایپا1 ساعت پیش344,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

وانت نیسان‏، بنزین1400 | با لاستیک رادیال - سایپا1 ساعت پیش340,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

وانت نیسان‏، بنزین1399 | با لاستیک رادیال - سایپا1 ساعت پیش330,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

وانت نیسان‏، بنزین1399 | آپشنال - سایپا14 روز پیش305,000,000 تومان0.00 %قیمت بازار

وانت نیسان‏، دوگانه سوز1400 | آپشنال - سایپا1 ساعت پیش350,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

وانت نیسان‏، دوگانه سوز1399 | آپشنال - سایپا1 ساعت پیش345,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

وانت نیسان‏، دوگانه سوز1399 | سایپا1 ساعت پیش335,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

وانت نیسان‏، دیزل1399 | سایپا1 ساعت پیش422,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

آریسان‏1398 | دوگانه سوز - ایران خودرودیروز205,000,000 تومان0.00 %قیمت بازار

آریسان‏1399 | دوگانه سوز - ایران خودرودیروز220,000,000 تومان0.00 %قیمت بازار

تک کابین‏1401 | گروه بهمن1 ساعت پیش355,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

تک کابین‏1400 | گروه بهمن1 ساعت پیش330,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

تک کابین‏1399 | گروه بهمن1 ساعت پیش315,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

دو کابین‏1401 | گروه بهمن1 ساعت پیش383,000,000 تومان0.78 %قیمت روز بازار

دو کابین‏1400 | گروه بهمن1 ساعت پیش368,000,000 تومان0.54 %قیمت روز بازار

دو کابین‏1399 | گروه بهمن1 ساعت پیش345,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

 

 

 

 

کارشناس خودرو سانیار همراه و پشتیبان شما

 

 

 

 

 

قیمت خودروهای وارداتی

 

قیمت خودرو های چینی