کارشناسی خودرو سانیار

خروج
درخواست کارشناس به صورت تلفنی 02144259405 - 09120211289 ربات تلگرام

قیمت خودرو آمیکو

 

دو کابین آسنا‏، دنده ای1400 | گروه صنعتی آمیکو2 ساعت پیش970,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار 

 

قیمت خودرو پراید

 

111‏، SE1399 | سایپا2 ساعت پیش206,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

131‏، SE1399 | سایپا2 ساعت پیش183,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

151‏، SE1399 | سایپا2 ساعت پیش170,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

151‏، SE1401 | سایپا2 ساعت پیش188,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

151‏، SE1400 | سایپا2 ساعت پیش180,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

151‏، SE1399 | سایپا4 روز پیش91,000,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

151‏، پلاس1400 | سایپا2 ساعت پیش190,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

151‏، پلاس1399 | سایپا2 ساعت پیش180,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

 

قیمت خودرو پژو

 

2008‏1398 | ایران خودرو1 ساعت پیش1,260,000,000 تومان0.79 %قیمت روز بازار

2008‏1399 | ایران خودرو1 ساعت پیش1,320,000,000 تومان0.76 %قیمت روز بازار

206‏، تیپ 21400 | ایران خودرو2 ساعت پیش304,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

206‏، تیپ 21401 | ایران خودرو2 ساعت پیش316,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

206‏، تیپ 21399 | با سی دی پلیر و سنسور عقب - ایران خ...2 ساعت پیش288,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

206‏، تیپ 21401 | ایران خودرو11 روز پیش150,175,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

206‏، تیپ 3 پانوراما1401 | ایران خودرو11 روز پیش181,361,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

206‏، تیپ 51399 | ترمز عقب دیسکی، سی دی پلیر، سنسور ع...2 ساعت پیش356,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

206‏، تیپ 51399 | ترمز عقب کاسه ای، بدون سی دی پلیر ...2 ساعت پیش350,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

206 SD‏، V81399 | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای ...2 ساعت پیش345,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

206 SD‏، V81400 | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای ...2 ساعت پیش367,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

207‏، MC اتوماتیک1401 | ایران خودرو11 روز پیش318,608,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

207‏، اتوماتیک1400 | پانوراما - ایران خودرو1 ساعت پیش590,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

207‏، اتوماتیک1399 | پانوراما - ایران خودرو1 ساعت پیش560,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

207‏، اتوماتیک1399 | با رینگ آلومینیومی - ایران خودرو2 ساعت پیش542,000,000 تومان0.37 %قیمت روز بازار

207‏، اتوماتیک1400 | با رینگ فولادی - ایران خودرو2 ساعت پیش575,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

207‏، اتوماتیک1399 | با رینگ فولادی - ایران خودرو2 ساعت پیش535,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

207‏، دنده ای1401 | پانوراما - ایران خودرو2 ساعت پیش418,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

207‏، دنده ای1400 | پانوراما - ایران خودرو2 ساعت پیش404,000,000 تومان0.25 %قیمت روز بازار

207‏، دنده ای1399 | پانوراما - ایران خودرو2 ساعت پیش390,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

207‏، دنده ای1401 | فرمان برقی - ایران خودرو2 ساعت پیش404,000,000 تومان0.50 %قیمت روز بازار

207‏، دنده ای1400 | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز ...2 ساعت پیش388,000,000 تومان0.26 %قیمت روز بازار

207‏، دنده ای1399 | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز ...2 ساعت پیش378,000,000 تومان0.26 %قیمت روز بازار

207‏، دنده ای1401 | ایران خودرو2 ساعت پیش400,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

207‏، دنده ای1400 | با رینگ فولادی - ایران خودرو2 ساعت پیش385,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

207‏، دنده ای1399 | با رینگ فولادی - ایران خودرو2 ساعت پیش375,000,000 تومان0.27 %قیمت روز بازار

207‏، دنده ای1401 | پانوراما - ایران خودرو11 روز پیش236,344,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

207‏، دنده ای1401 | فرمان برقی - ایران خودرو11 روز پیش215,828,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

207‏، دنده ای1401 | ایران خودرو11 روز پیش209,154,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

207 صندوقدار‏، اتوماتیک1399 | با رینگ فولادی - ایران خودرو1 ساعت پیش527,000,000 تومان0.38 %قیمت روز بازار

207 صندوقدار‏، دنده‌ ای1399 | ایران خودرو1 ساعت پیش385,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

405‏، GLX بنزینی1399 | ایران خودرو1 ساعت پیش285,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

405‏، GLX دوگانه سوز1400 | تاکسی - ایران خودرو1 ساعت پیش260,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

405‏، GLX دوگانه سوز1399 | ایران خودرو1 ساعت پیش298,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

405‏، GLX دوگانه سوز1400 | تاکسی - ایران خودرو11 روز پیش150,375,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

405‏، SLX1400 | ایران خودرو1 ساعت پیش341,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

405‏، SLX1399 | ایران خودرو1 ساعت پیش322,000,000 تومان0.31 %قیمت روز بازار

508‏، GT لاین2017 | ایران خودرو1 ساعت پیش1,650,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پارس‏، ELX-TU51401 | ایران خودرو11 روز پیش211,380,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

پارس‏، ELX-XU7P1401 | ایران خودرو3 روز پیش208,957,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

پارس‏، LX1401 | ایران خودرو1 ساعت پیش385,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پارس‏، LX1400 | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -...1 ساعت پیش367,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پارس‏، LX1399 | با رینگ آلومینیومی، ترمز عقب دیسکی ...1 ساعت پیش355,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پارس‏، LX1399 | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -...1 ساعت پیش350,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پارس‏، LX1401 | ایران خودرو11 روز پیش176,710,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

پارس‏، XU71401 | ایران خودرو1 ساعت پیش315,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پارس‏، XU71400 | ایران خودرو1 ساعت پیش301,000,000 تومان0.33 %قیمت روز بازار

پارس‏، XU71399 | ایران خودرو1 ساعت پیش291,000,000 تومان0.69 %قیمت روز بازار

پارس‏، XU7P1401 | ایران خودرو1 ساعت پیش321,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پارس‏، XU7P1401 | ایران خودرو11 روز پیش185,000,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

پارس‏، اتوماتیک1399 | با رینگ فولادی1 ساعت پیش460,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پارس‏، دوگانه سوز1400 | ایران خودرو1 ساعت پیش370,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پارس‏، دوگانه سوز1399 | ایران خودرو1 ساعت پیش347,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پارس‏، دوگانه سوز1400 | ایران خودرو11 روز پیش176,515,000 تومان0.00 %قیمت کارخاننه

 

قیمت خودرو تارا 

 

اتوماتیک‏14001 ساعت پیش575,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

اتوماتیک‏14011 ساعت پیش595,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

دنده ای‏14001 ساعت پیش445,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

دنده ای‏14011 ساعت پیش465,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

 

بنرچراغ دار درخواست کارشناس

 

قیمت خودرو تیبا

 

اتوماتیک‏14001 ساعت پیش575,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

اتوماتیک‏14011 ساعت پیش595,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

دنده ای‏14001 ساعت پیش445,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

دنده ای‏14011 ساعت پیش465,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

 

قیمت خودرو دنا

 

معمولی‏1400 | با رینگ فولادی و کروز کنترل - ایران...1 ساعت پیش378,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

معمولی‏1399 | با رینگ فولادی و کروز کنترل - ایران...1 ساعت پیش366,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

معمولی‏1399 | با رینگ فولادی و بدون کروز کنترل -...1 ساعت پیش362,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

معمولی‏1401 | ایران خودرو1 ساعت پیش392,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

معمولی‏1401 | ایران خودرو11 روز پیش206,048,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

پلاس‏، اتوماتیک توربو1400 | ایران خودرو1 ساعت پیش487,000,000 تومان0.41 %قیمت روز بازار

پلاس‏، اتوماتیک توربو1399 | ایران خودرو1 ساعت پیش473,000,000 تومان0.63 %قیمت روز بازار

پلاس‏، اتوماتیک توربو1401 | ایران خودرو1 ساعت پیش503,000,000 تومان0.60 %قیمت روز بازار

پلاس‏، اتوماتیک توربو1401 | ایران خودرو11 روز پیش398,229,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

پلاس‏، دنده ای توربو1399 | با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو1 ساعت پیش455,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پلاس‏، دنده ای توربو1400 | با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو1 ساعت پیش473,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پلاس‏، دنده ای توربو1401 | 6 دنده - ایران خودرو11 روز پیش360,596,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

پلاس‏، دنده ای توربو1401 | 5 دنده - ایران خودرو11 روز پیش345,855,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

پلاس‏، دنده ای ساده1400 | بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو1 ساعت پیش420,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پلاس‏، دنده ای ساده1399 | بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو1 ساعت پیش405,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پلاس‏، دنده ای ساده1401 | ایران خودرو1 ساعت پیش435,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پلاس‏، دنده ای ساده1401 | ایران خودرو11 روز پیش228,164,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

 

قیمت خودرو رانا

 

پلاس‏1401 | ایران خودرو1 ساعت پیش299,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پلاس‏1399 | ایران خودرو1 ساعت پیش273,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پلاس‏1400 | ایران خودرو1 ساعت پیش289,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پلاس‏1401 | ایران خودرو11 روز پیش214,898,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

پلاس پانوراما‏1400 | ایران خودرو1 ساعت پیش320,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پلاس پانوراما‏1401 | ایران خودرو1 ساعت پیش335,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پلاس پانوراما‏1401 | ایران خودرو11 روز پیش228,410,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

 

قیمت خودرو رنو

 

کپچر‏2017 | با گرمکن - ایران خودرو1 ساعت پیش1,040,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

داستر‏، SE دو دیفرانسیل20181 ساعت پیش1,060,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

کولیوس‏20181 ساعت پیش2,500,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پارس تندر‏1398 | سایپا1 ساعت پیش475,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

ساندرو‏، اتوماتیک1398 | سایپا1 ساعت پیش630,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

ساندرو استپ وی‏، اتوماتیک1398 | سایپا1 ساعت پیش690,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

ساندرو استپ وی‏، دنده ای1398 | سایپا1 ساعت پیش575,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

تالیسمان‏، E32018 | رنگ مشکی1 ساعت پیش1,880,000,000 تومان0.53 %قیمت روز بازار

تندر90‏، E21398 | بارینگ آلومینیومی - ایران خودرو1 ساعت پیش470,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

تندر90‏، پلاس اتوماتیک1398 | با رینگ فولادی - ایران خودرو1 ساعت پیش600,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

تندر90‏، پلاس دنده ای1398 | با رینگ آلومینیومی، سی دی پلیر - ای...1 ساعت پیش525,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

 

قیمت خودرو ساینا

 

EX دنده ای‏1399 | با رینگ فولادی - سایپا1 ساعت پیش205,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

EX دنده ای‏1400 | با رینگ فولادی - سایپا1 ساعت پیش216,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پلاس دنده ای‏1399 | سایپا1 ساعت پیش226,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پلاس دنده ای‏1400 | سایپا1 ساعت پیش232,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

S دنده ای‏1399 | سایپا1 ساعت پیش218,000,000 تومان0.46 %قیمت روز بازار

S دنده ای‏1400 | سایپا1 ساعت پیش225,000,000 تومان0.89 %قیمت روز بازار

 

قیمت خودرو سمند

 

LX‏، EF71400 | ایران خودرو1 ساعت پیش317,000,000 تومان0.63 %قیمت روز بازار

LX‏، EF71399 | ایران خودرو1 ساعت پیش296,000,000 تومان0.68 %قیمت روز بازار

LX‏، EF71401 | ایران خودرو11 روز پیش158,120,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

LX‏، EF7 دوگانه سوز1400 | ایران خودرو - تاکسی1 ساعت پیش310,000,000 تومان0.65 %قیمت روز بازار

LX‏، EF7 دوگانه سوز1400 | ایران خودرو1 ساعت پیش367,000,000 تومان0.54 %قیمت روز بازار

LX‏، EF7 دوگانه سوز1399 | ایران خودرو1 ساعت پیش347,000,000 تومان0.58 %قیمت روز بازار

LX‏، EF7 دوگانه سوز1401 | ایران خودرو11 روز پیش169,162,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

LX‏، ساده1401 | ایران خودرو1 ساعت پیش297,000,000 تومان0.67 %قیمت روز بازار

LX‏، ساده1400 | ایران خودرو - تاکسی1 ساعت پیش235,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

LX‏، ساده1400 | ایران خودرو1 ساعت پیش284,000,000 تومان0.70 %قیمت روز بازار

LX‏، ساده1399 | ایران خودرو1 ساعت پیش267,000,000 تومان0.75 %قیمت روز بازار

LX‏، ساده1401 | ایران خودرو11 روز پیش160,547,000 تومان0.00 %قیمت کارخانه

سورن‏، پلاس1400 | ایران خودرو1 ساعت پیش365,000,000 تومان1.37 %قیمت روز بازار

 

قیمت خودرو شاهین

 

G‏14001 ساعت پیش372,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

G‏14011 ساعت پیش395,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

 

قیمت خودرو کاپرا

 

2‏، دو دیفرانسیل13991 ساعت پیش590,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

2‏، دو دیفرانسیل14001 ساعت پیش620,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

2‏، دو دیفرانسیل14011 ساعت پیش655,000,000 تومان1.53 %قیمت روز بازار

 

قیمت خودرو کوییک

 

اتوماتیک پلاس‏1399 | سایپا1 ساعت پیش305,000,000 تومان1.64 %قیمت روز بازار

اتوماتیک پلاس‏1400 | سایپا1 ساعت پیش325,000,000 تومان1.54 %قیمت روز بازار

اتوماتیک پلاس‏1401 | سایپا1 ساعت پیش345,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

دنده ای‏1399 | با رینگ فولادی - سایپا1 ساعت پیش208,000,000 تومان0.48 %قیمت روز بازار

دنده ای‏1400 | با رینگ فولادی - سایپا1 ساعت پیش217,000,000 تومان0.46 %قیمت روز بازار

دنده ای‏1401 | با رینگ فولادی - سایپا1 ساعت پیش235,000,000 تومان1.28 %قیمت روز بازار

دنده ای R‏1399 | سایپا1 ساعت پیش214,000,000 تومان0.47 %قیمت روز بازار

دنده ای R‏1400 | سایپا1 ساعت پیش226,000,000 تومان0.44 %قیمت روز بازار

دنده ای R‏1401 | سایپا1 ساعت پیش234,000,000 تومان1.28 %قیمت روز بازار

دنده ای S‏1400سایپا1 ساعت پیش233,000,000 تومان0.43 %قیمت روز بازار

 

بنرچراغ دار خرید سفارشی خودرو

 

 

قیمت خودرو وانت

 

وانت زامیاد‏، بنزین1399 | با لاستیک رادیال - سایپا3 ساعت پیش288,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

وانت زامیاد‏، بنزین1400 | با لاستیک رادیال - سایپا3 ساعت پیش295,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

وانت زامیاد‏، بنزین1399 | آپشنال - سایپا3 ساعت پیش296,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

وانت زامیاد‏، بنزین1400 | آپشنال - سایپا3 ساعت پیش310,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

وانت زامیاد‏، بنزین1399 | آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا3 ساعت پیش300,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

وانت زامیاد‏، دوگانه سوز1399 | سایپا3 ساعت پیش325,000,000 تومان1.54 %قیمت روز بازار

وانت زامیاد‏، دوگانه سوز1399 | آپشنال - سایپا3 ساعت پیش335,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

وانت زامیاد‏، دوگانه سوز1400 | آپشنال - سایپا3 ساعت پیش340,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

وانت زامیاد‏، دیزل1399 | سایپا3 ساعت پیش425,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

آریسان‏1398 | دوگانه سوز - ایران خودرو3 ساعت پیش200,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

آریسان‏1399 | دوگانه سوز - ایران خودرو3 ساعت پیش209,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

کارا (تک کابین)‏1399 | گروه بهمن3 ساعت پیش300,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

کارا (تک کابین)‏1400 | خودرو داخلی - گروه بهمن3 ساعت پیش312,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

کارا (دو کابین)‏1400 | خودرو داخلی - گروه بهمن3 ساعت پیش355,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

کارا (دو کابین)‏1399 | فرمان هیدرولیک - گروه بهمن3 ساعت پیش335,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

پادرا‏1400 | پلاس - سایپا3 ساعت پیش347,000,000 تومان0.00 %قیمت روز بازار

 

 

 

 

کارشناس خودرو سانیار همراه و پشتیبان شما

 

 

 

 

 

قیمت خودروهای وارداتی

 

قیمت خودرو های چینی