کارشناسی خودرو سانیار

خروج
درخواست کارشناس به صورت تلفنی 02144259405 - 09120211289 ربات تلگرام

 cylinder head gasket 1

واشر سرسیلندر

همانطور که می دانید ، سرسیلندر را بر روی بلوک سیلندر قرار می دهند و توسط پیچ به یکدیگر محکم می کنند ، از آنجایی که محفظه احتراق ، مابین بلوک سیلندر و سرسیلندر قرار دارد ، اطرف این ناحیه دائما توسط آب موجود در شیارهای بلوک سیلندر خنک می شود ، برای جلوگیری از نفوذ آب به داخل محفظه احتراق ، می بایست بین سرسیلندر و بلوک سیلندر را توسط واشر مخصوص و مقاومی قرار دهند ؛ در واقع واشر سرسیلندر اتصال آب بندی بین بلوک سیلندر و سرسیلندر ایجاد می کند.

 واشر سرسیلندر 2

واشر سرسیلندر خودرو

در شکل زیر بلوک سیلندر به همراه واشر سرسیلندر روی آن مشاهده می کنید.

 cylinder head gasket 1

محل نصب واشر سرسیلندر

واشر سرسیلندر بسیار حساس بوده و در صورت بالارفتن بیش از اندازه دمای موتور ، این قطعه آسیب دیده و سبب ایجاد مشکلات بعدی در موتور خودرو می شود. در شکل زیر ، نقاط  آسیب دیده واشر سرسیلندر با فلش آبی نشان داده شده است.

 واشر سرسیلندر 3

واشر سیرسیلندر سوخته

نصب واشر سرسیلندر باید با دقت انجام شود و نصب اشتباه و بی دقت آن باعث ایجاد مشکلات اساسی بعدی در خودرو می شود.

 واشر سرسیلندر4

محل نصب واشر سرسیلتدر

در شکل زیر ، موقعیت واشر سرسیلندر ، بلوک سیلندر و سرسیلندر را نسبت به یکدیگر مشاهده می کنید.

واشر سرسیلندر5

موقعیت واشرسرسیلندر بلوک سیلندر و سرسیلندر


آخرین مطالب