کارشناسی خودرو سانیار

خروج
درخواست کارشناس به صورت تلفنی 02144259405 - 09120211289 ربات تلگرام

 تعلیق جلوی خودرو

تعلیق جلوی خودرو

تعلیق جلوی خودرو باید به گونه ای باشد که فرمان پذیری خودرو را امکان پذیر کند ، در شکل زیر ، ساده شده ی سیستم تعلیق و فرمان خودرو را مشاهده می کنید.

 تعلیق جلوی خودرو2

فرمان پذیری چرخ های جلوی خودرو

2بنر درخواست کارشناس

برای درک بهتر فرمان پذیری چرخ ها تصویر زیر را ببینید.

 زاویه گیری چرخ های جلو3

زاویه گیری چرخ های جلو

در سیستم تعلیق جلو ، وظیفه فرمان دهندگی و کنترل زاویه چرخ ها برای پیچیدن خودرو از جعبه فرمان استفاده می کنند که در تصویر بالا به رنگ قرمز و سفید بوده و در شکل پایین ، جعبه فرمان را با رنگ نارنجی می بینید. برای آشنایی بیشتر با فرمان اتومبیل و اجزای مربوطه قسمت فرمان اتومبیل را مطالعه کنید.

 جعبه فرمان در تعلیق جلو4

جعبه فرمان در تعلیق جلو

همانطور که می دانید ، اصلی ترین قطعه از مجموعه چرخ ماشین ، نشیمنگاه چرخ می باشد که سایر قطعات بر روی آن سوار می شوند و اجزای تعلیق به آن متصل می شوند.

نکته : نشیمنگاه چرخ ، سگدست نیز نامیده می شود.

سگدست چرخ 5

سگ دست چرخ

در سیستم تعلیق جلو ماشین به طور کلی دو نوع مکانیزم استفاده می شود.

1- تعلیق جناغی (برای این سیستم تعلیق ، اسامی دیگری نیز به کار می رود مانند تعلیق دوبل ، تعلیق جناغی دوبل ، تعلیق دو طبقی و ...)

2- تعلیق مک فرسون

در شکل زیر سمت راست ، تعلیق جناغی و سمت چپ تعلیق مک فرسون را مشاهده می کنید.

 تعلیق مک فرسون و جناغی6

تعلیق مک فرسون و جناغی

تعلیق جناغی :

همانطور که می دانید سیستم جناغی از مجموعه چرخ (سگدست ، دیسک و...) ، طبق بالا (به رنگ زرد در شکل زیر) ، طبق پایین (به رنگ سبز در شکل زیر) و مجموعه دمپینگ یا همان فنر و کمک فنر بین طبق پایین و شاسی خودرو تشکیل شده است.

 

تعلیق جناغی دوبل7تعلیق جناغی دوبل 

 تعلیق مک فرسون :

سیستم مک فرسون دقیقا مثل سیستم جناغی می باشد و تنها تفاوتی که دارد اینست که در این سیستم ، طبق بالا حذف شده و کمک فنر به جای قرارگیری بین طبق پایین و شاسی ، بین چرخ و شاسی قرار می گیرد ، در شکل زیر تعلیق مک فرسون را مشاهده می کنید ، فنر و کمک فنر با شماره 1 ، نشیمنگاه چرخ با شماره 2 و طبق پایین با شماره 3 مشخص شده است ، همانطور که می بینید ، کمک فنر با دو پیچ در محل شماره 4 به نشیمنگاه چرخ متصل شده و محل اتصال کمک فنر (مجموعه دمپینگ) به بدنه (همان شاسی ماشین) با شماره 5 نشان داده شده است.

 تعلیق مک فرسون8

تعلیق مک فرسون

جهت آشنایی بهتر با تعلیق مک فرسون ، تصویر زیر را مشاهده می کنید.

 نحوه عملکرد تعلیق مک فرسون 9

نحوه عملکرد تعلیق مک فرسون

میله موج گیر یا ضد غلتش:

در سیستم های تعلیق جلو مک فرسون و جناغی ، قطعه ای به کار برده می شود که وظیفه بسیار مهمی بر عهده دارد ، در شکل زیر این قطعه را به رنگ قرمز مشاهده می کنید که مستقیما و یا چنانی که در شکل زیر مشخص است با چند واسطه به طبق پایین متصل می شود.

 میله موجگیر11

میله موجگیر یا ضد غلتش

این قطعه تا انتهای سمت دیگر خودرو امتداد پیدا می کند و در سمت دیگر خودرو به صورت کاملا قرینه به طبق پایین متصل می شود ، همچنین در دو یا چهار نقطه از بدنه (شاسی) با بوش های پلاستیکی و بست های فلزی به بدنه یا شاسی خودرو متصل می شود ، در شکل زیر این میله را به رنگ زرد مشاهده می کنید که توسط بست ، در دو محل ، به بدنه متصل شده و طبق های پایین دو سمت را به یکدیگر متصل می کند و این میله نسبت به خط وسط خودرو کاملا قرینه می باشد.

 کاربرد میله موجگیر12

کاربرد میله موجگیر یا ضد غلتش

این میله علاوه بر طبق پایین ممکن است در بعضی خودروها ، طبق های بالای دو سمت خودرو را به یکدیگر متصل کند ، در سیستم مک فرسون که طبق بالا نداریم ممکن است پایین کمک فنرها را به یکدیگر متصل کند ، فرقی نمی کند مهم اینست که چرخ های دو طرف خودرو یعنی سگدست های چرخ های دو سمت خودرو به همدیگر متصل شوند و ممکن است بین این میله و سگدست چرخ یک واسطه وجود داشته باشد ، به شکل زیر نگاه کنید همانطور که مشخص است سیستم مک فرسون می باشد و میله شماره 1 ، با واسطه میله شماره 2 ، چرخ های دو سمت را به یکدیگر متصل می کند.

تمیله موجگیر در تعلیق مک فرسون13میله موجگیر در تعلیق مک فرسون 

 

2بنر چراغ دار خرید سفارشی خودرو

اما کاربرد این میله چیست و چرا در تعلیق های جلوی جناغی و مک فرسون استفاده می شود؟

برای دانستن جواب ابتدا می بایست مفهوم تعلیق وابسته و غیر وابسته را بدانید و سپس یکی از عیوب سیستم تعلیق غیر وابسته را بشناسید و برای رفع آن اقدام کنیم .

تعلیق وابسته (تعلیق غیرمستقل) :

اگر عملکرد سیستم تعلیق به گونه ای باشد که تغییر در وضعیت یک چرخ ، موجب ایجاد تغییر در وضعیت چرخ طرف دیگر شود به این سیستم تعلیق ، تعلیق وابسته می گویند ، به شکل زیر نگاه کنید ، شماره 1 ، مدل ساده ای از تعلیق وابسته را نشان می دهد ، با تغییر ارتفاع یک چرخ در شکل شماره 2 ، زاویه چرخ دیگر تغییر می کند ، نمونه ای از سیستم تعلیق وابسته را در تصویر شماره 3 می بینید.

 تعلیق وابسته یا غیر مستقل14

تعلیق وابسته یا تعلیق غیر مستقل

تعلیق غیر وابسته (تعلیق مستقل) :

اگر عملکرد سیستم تعلیق به گونه ای باشد که تغییر در وضعیت یک چرخ ، موجب ایجاد تغییر در وضعیت چرخ طرف دیگر نشود،  به این سیستم تعلیق ، تعلیق غیر وابسته می گویند ، به شکل زیر نگاه کنید ، شماره 1 ، مدل ساده ای از تعلیق غیر وابسته را نشان می دهد ، با تغییر ارتفاع چرخ سمت راست در شکل شماره 2 ، زاویه چرخ سمت چپ تغییر نمی کند ، تعلیق خودروی نشان داده شده ، غیر وابسته می باشد.

تعلیق غیر وابسته یا مستقل15

تعلیق غیر وابسته یا تعلیق مستقل

حال باید یکی از عیوب تعلیق غیر وابسته را بشناسیم.

همانطور که می دانید ، اتاق یک خودرو در هنگام حرکت در پیچ جاده در جهت خارج از پیچ به زمین نزدیک می شود (این اتفاق در اثر واردشدن نیروی مرکز جانب می باشد که در شکل زیر این نیرو با فلش زرد نشان داده شده) و برعکس ؛ یعنی سمتی از خودرو که داخل پیچ قرار دارد از زمین فاصله می گیرد.

 اتاق خودرو هنگام حرکت در پیچ 16

اتاق خودرو هنگام حرکت در پیچ

وابسته نبودن تعلیق چرخ های دو سمت چپ و راست خودرو ، یعنی استفاده از تعلیق غیر وابسته ، باعث می شود اتاق خودرو به شدت به واژگونی متمایل شود (به شکل زیر نگاه کنید) ، باید دو سمت خودرو را ، مقداری به یکدیگر وابسته کرد تا چرخ های داخل پیچ (سمت چپ شکل زیر) خیلی از بدنه فاصله نگیرند و چرخ های خارج پیچ (سمت راست شکل زیر) بیش از اندازه به بدنه نزدیک نشوند.

 خودرو بدون میل موجگیر17

خودرو بدون میل موجگیر

برای این منظور از میله ی مذکور استفاده می شود ، این میله که به نام میل موج گیر یا میله ضدغلتش شناخته می شود ، در تعلیق های غیر وابسته مانند تعلیق مک فرسون و جناغی به کار می رود تا ارتفاع دو سمت خودرو را مقداری به یکدیگر وابسته کند و با این کار ، تمایل بدنه ماشین به واژگون شدن را کاهش می دهد و پایداری خودرو را در سطح جاده افزایش می دهد ، در شکل زیر دو خودرو هنگام قرارگیری در پیچ جاده را ملاحظه می کنید ، سمت چپ ، وضعیت بدنه خودرو بدون میل موج گیر را مشاهده ، و سمت راست ، همان خودرو را با استفاده از میل موج گیر مشاهده می کنید.

 مقایسه خودرو با میل موج گیر و بدون میل موجگیر18

مقایسه خودرو با میل موج گیر و بدون میل موج گیر

برای درک بهتر این موضوع شکل زیر را نگاه کنید ، در پیچ جاده ، سمت چپ شکل ، وضعیت خودرو بدون میل موج گیر و سمت راست شکل وضعیت خودرو به همراه میل موج گیر را مشاهده می کنید.

 شکل ماشین هنگام دور زدن و بدون میل موج گیر19

شکل ماشین هنگام دور زدن و بدون میل موج گیر